Zaupanje, ki nam ga izkazujejo naši poslovni partnerji e vodilo za kakovostno poslovanje podjetja. Sistem proizvodnje in poslovanja smo prilagodili zahtevam standarda ISO 9001/2015, kar potrjuje kakovost naših izdelkov in storitev, ki jih nudimo strankam.

Zagotavljanje kvalitete

Laboratorijska dejavnost skrbi za zagotavljanje ustrezne kvalitete izdelkov, ki prihajajo iz proizvodnje. Naše vodilo je kupčevo zadovoljstvo zato je kakovost izdelkov na prvem mestu. Zaupanje, ki nam ga izkazujejo naši poslovni partnerji je vodilo za kakovostno poslovanje podjetja.

Smo eno izmed redkih malih podjetij v Sloveniji, ki je opremljeno s sodobnim balansirnim strojem za uravnoteženje ventilatorjevtekačev za vodne črpalke in ostalih vrtečih se delov. Na ta način skrbimo za zagotavljanje zadostne kontrole pri izdelavi izdelkov za vgradnjo v program bele tehnike in sestavne dele elektromotorjev.

ISO 9001
Certifikat ISO 9001
Iso9001
Certifikat ISO 9001

Zaupanje kupcev želimo povečati:

  • S čim krajšim odzivnim časom
  • S fleksibilnostjo naših storitev
  • Z izpolnjevanjem zastavljenih rokov
  • S povečevanjem produktivnosti
  • S pomočjo iskanja optimalnih rešitev pri izdelavi izdelkov in pri konstrukciji orodij
  • S stalnim nadzorom nad proizvodnimi procesi
  • S posodabljanjem strojnega parka in merilne opreme
  • Z izobraževanjem naših kadrov
  • S sodobnim laboratorijem

Načela poslovanja

Zadovoljstvo kupcev in zaposlenih je na prvem mestu – sistematično skrbimo za kakovost izdelkov in varnost zaposlenih, prepoznavamo tveganja ter jih sistemsko odpravljamo oz. zmanjšujemo in tako gradimo podjetje skozi strateška partnerstva z našimi kupci. Smo izvirni, inovativni in zanesljivi.

Odgovornost

Politiko vodenja dojemamo kot dinamičen proces in ga stalno preverjamo in izboljšujemo ter prilagajamo glede na spreminjajoče potrebe trga.

Zaposlene usposabljamo za delo v skupinah, za aktivno prizadevanje in prispevanje k nenehnemu izboljševanju vseh procesov in skrbi za okolje ter tako zagotavljamo da so najboljše prakse razširjene po celotnem podjetju.

Za uresničitev načel poslovanja izvajamo standardne procese kot so vodenje projektov skozi proces razvoja, beleženje izboljšav in informiranje zaposlenih o realiziranih izboljšavah, vodenje okoljskih tem, vodenje materialov za ponovno uporabo ali odprodajo.

Vsako leto sistematično ocenimo učinkovitost standardnih procesov, možnost vzpostavitve novih procesov in morebitne dopolnitve te politike.

ISO 14001
Certifikat ISO 14001
Iso14001
Certifikat ISO 14001

Varujemo naravno okolje in zagotavljamo zdravo in dobro počutje naših zaposlenih. Gradimo pošten in okoljsko odgovoren odnos s kooperanti, dobavitelji, spoštujemo zaposlene, lokalno skupnost in okolje.

Prizadevamo si za dober ugled podjetja zato poslujemo skladno z zakonodajo, okoljskimi zahtevami in mednarodnimi direktivami ter se zavezujemo k izpolnjevanju vseh veljavnih zahtev. Z doslednim spremljanjem in upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov, ki so povezani z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki in cilji le tako letno preverjamo njihovo učinkovitost ter priložnosti za izboljšave.

HIPLEX d.o.o. se z implementacijo sistema ravnanja z okoljem zavzema za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja. Skrb za ohranjanje okolja je temelj trajnostnega razvoja družbe, temelj za prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi ter okolico.

Vodstvo podjetja in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje izvajali vse potrebne aktivnosti da čim manj obremenjujemo okolje, zmanjšujemo količino odpadkov, predvsem pa skrb za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov.

Z nenehnim izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, se trudimo povečevat pozitivne vplive na okolje, ter zmanjšujemo tveganja in tako v največji možni meri preprečujemo onesnaževanje okolja.

Glavna področja politike ponovne uporabe so aktivnosti za ponovno uporabo energetskih in materialnih virov.

Ker je kakovost naše vodilo, nam zaupajo številni poslovni partnerji

Nekaj naših referenc