Zagotavljanje kakovosti

Zaupanje, ki nam ga izkazujejo nai poslovni partnerji je vodilo za kakovostno poslovanje podjetja. Sistem proizvodnje in poslovanja smo prilagodili zahtevam standarda ISO 9001/2015, kar potrjuje kakovost naih izdelkov in storitev, ki jih nudimo strankam.

Smo eno izmed redkih malih podjetij v Sloveniji, ki je opremljeno s sodobnim balansirnim strojem za uravnoteenje ventilatorjev, teka?ev za vodne ?rpalke in ostalih vrte?ih se delov. Na ta na?in skrbimo za zagotavljanje zadostne kontrole pri izdelavi izdelkov za vgradnjo v program bele tehnike in sestavne dele elektromotorjev.

Zaupanje kupcev elimo pove?ati:

  • S ?imkrajim odzivnim ?asom
  • S fleksibilnostjo naih storitev
  • Z izpolnjevanjem zastavljenih rokov
  • S pove?evanjem produktivnosti
  • S pomo?jo iskanja optimalnih reitev pri izdelavi izdelkov in pri konstrukciji orodij
  • S stalnim nadzorom nad proizvodnimi procesi
  • S posodabljanjem strojnega parka in merilne opreme
  • Z izobraevanjem naih kadrov

Vse pravice pridržane. Hiplex d.o.o. © 2021