Dejavnost podjetja

Glavna dejavnost podjetja je predelava in brizganje plasti?nih mas. Podjetje proizvaja predvsem tehni?no visoko zahtevne izdelke velikih serij za znane naro?nike na tujem in doma?em trgu. Obenem obvladuje tudi proizvodnjo malih serij ali celo prototipnih izdelkov za ob?asne ali enkratne naro?nike.

Podjetje obvladuje tudi celotno podporo pri izdelavi zahtevnih orodij za brizganje. Podpora zajema svetovanje in pomo? pri izdelavi, s katerim se z naro?nikom uskladi izdelava optimalne rešitve glede na zahteve izdelka. Sama konstrukcija in izdelava orodja se zagotavlja z našimi izbranimi partnerji.

Poleg brizganja termoplastov obvladamo tudi tehnologijo ultrazvo?nega varjenja s katerim spajamo razli?ne plasti?ne komponente.

Laboratorijska dejavnost zajema preverjanje kakovosti izdelkov in zagotavljanje ustrezne kvalitete materialov in kon?nih produktov.

Dopolnilna dejavnost podjetja je še dotisk na plastiko, izdelava vakuumskih embalaž in prodaja poslovnih daril.

Vse pravice pridrĹľane. Hiplex d.o.o. © 2021